הנהלת החברה إدارة الشركة

PHOTO-2020-01-19-14-45-10.jpg

מנהלת תחום

זהר שחר
مديرة مجال

من كتسير

f49db74f-2a79-4a20-8362-24354aa6e6be_edi

מנהלת תחום

סמאח מסאלחה

مديرة مجال

سماح مصالحة